torsdag 13 november 2008

Navelskåderi istället för ideologi?

Göteborgs Posten beklagade häromdagen att Christer Hermansson tagit av sig läderbrallorna. Tidningen tror att det innebär att biblioteksdebatten därmed är död, som om den suttit i byxona!. Tänkte då snabbt tala om för GP att visst finns det en vital kreativ biblioteksdebatt. Men eftertankens kranka blekhet hann ifatt, för var är debatten? På BIBLIST! Nej, det vore förödande för det stora förtroende som biblioteken enligt även senaste SOM-undersökningen har, om media torgförde vad som sker på BIBLIST just nu!
Snacka om navelskåderi, om man nu som bibliotekarie får visa naveln? Månne även manliga bibliotekarier få exponera livets lilla knapp eller förbjuder det på biblioteken , enligt somliga, rådande matriarkatet detta?
Ska genus diskuteras på BIBLIST, så lyft diskussionen till att handla om verksamheten, inte personliga tillkortakommanden!
Men viktigare vore att analysera och föra en kreativ debatt om det faktum att det är bland lågutbildade som folkbibliotekens minsknig av lån och besök är störst enligt SOM-undersökningen! Vilket innebär att risken är stor att folkbiblioteken bidrar till ökade klyftor!
Ingrid Atlestam

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det vore intressant att höra en teori om varför det är bland lågutbildade lånen minskar. Beror det på bibliotekens inriktning?

Anonym sa...

Jag tror det beror på att folkbiblioteken inte inriktar sig på att nå ut till lågutbildade längre, vilket väl beror på personalbrist, brist på ideer, på att man inte satsar ekonomiskt längre på biblioteken. Då "snävar man in" och ger service bara till de som så kräver, dvs de redan "informationsstarka", studenter osv. Biblioteken drar ner på öppettiderna och man lägger ner filialer i områden där man behövt vara en social informationscentral. Det är folkbibliotekens "sociala" uppgift som man nu gått ifrån, vilket är synd. Det drabbar främst lågutbildade, handikappade, sjuka och pensionärer, de "svaga" i samhället, som inte kan göra sin röst hörd.
Mats Myrstener

Anonym sa...

Det är nog sant det du skriver. Frågan är hur man kan få folkbiblioteken att återfinna sin sociala uppgift, som enligt mig kanske är den viktigaste uppgiften ett folkbibliotek har. En sak är iallafall säker: BiS behövs!