lördag 11 december 2010

Utlånen sjunker i Nacka

DN fortsätter idag rapportera från privatiseringen av folkbiblioteken i Nacka. Man har besökt Nacka forum och Dieselverkstaden, och konstaterar att besöken ökat markant, enligt SB är de 16,93/inv. i Nacka mot 7,30 för hela riket.
Boklånen har dock minskat, till under 2/inv. mot 4 för riket.
2008 byggde man om Nacka Forum, slängde ut ett antal gamla böcker och gjorde en trivsam cafémiljö, mer lik en bokhandel än ett bibliotek. Det svåra är dock att få folk att låna böcker, säger Kjell Arwe i intervjun.
Hur gör man då? Nacka tillämpar prestationsbaserad budget, och halva anslaget från kommunen bygger på antal boklån?
-Vi har tittat jättemycket på hur bokhandlarna gör. Filmer är gratis utlån idag. Förseningsavgifterna har vi slopat. Man slipper betala dom om man istället lånar fem nya böcker! Om de sedan aldrig läser dom eller lämnar tillbaka dom direkt spelar ingen roll.
Ett intressant sätt att höja statistiken på, onekligen.
Samtidigt konstateras i artikeln att privatiseringar av folkbibliotek i Sverige knappast är någon trend. När Linköping tidigare i år la ut sina bibliotek på anbud fick man så få seriösa att kommunen bestämde sig för att fortsätta driften, som entreprenör!
-Vi fokuserar på kunden, säger Per Perstrand på Dieselverkstaden. Här är det ingen som hyssjar, man får dricka kaffe och man kan låna böckerna samma dag som de kommer ut i bokhandeln.
Själv är jag lite dubbel inför detta. Nog gäller det att hänga med i förändringen för folkbiblioteken. Frågan är bara hur? Och hur gör vi för att slippa vara statistikslavar?
källa: DN dagens datum (ännu ej på nätet)
Mats Myrstener

9 kommentarer:

Anna-Stina sa...

"Här är det ingen som hyssjar, man får dricka kaffe och man kan låna böckerna samma dag som de kommer ut i bokhandeln." Detta gäller ju även många kommunalt drivna bibliotek. Ordet "kund" är naturligtvis också laddat med betydelse. Vad händer när medborgarna blir kunder?

Tobias sa...

Tydligen stämmer inte de siffror som DN uppger i artikeln. Har diskuterat med regionbibliotekets Krister Hansson som har upptäckt att DN verkar ha tittat på antalet böcker snarare än antalet utlån. Dåligt av DN... Men DN:s artikel är alltså inte tillförlitlig.

Johanna sa...

Och i ABC: Vi jobbar med kundfokus...nåt som inte varit lika känt i bibliotekssvängen, bibliotek är ofta väldigt traditionella... http://bit.ly/eqGNgI

Förutom att uttalandet är arrogant och snedvridet för att inte säga felaktigt i allmänhet - det är så typiskt och retoriskt trixande att de plockar poänger på att framställa nya driftsformer som moderna och framåtblickande, medan kommunal styrning framställs som något gammalt och lumpet.

Jag har ofta tyckt att det finns en stor medvetenhet både inom biblio-och infoutbildningen och på de ställen där jag har jobbat om vad man väljer att kalla biblioteksanvändarna/besökarna etcetc och att det har olika konsekvenser. Men det finns en slagsida mot att "kund -och marknads"perspektivet ses som någonting neutralt, objektivt, nytt och fräscht.

Tobias sa...

Det är policy i Nacka att inte kalla användarna för något annat än kunder. Suck. Så nyliberalt.

Men mest av allt är jag fascinerad över att Per Perstrand kallas biblioteksentrepenör. Det var nytt!

Lasse sa...

Mera kritik av Nacka-beslutet i Özz i P1 idag. Kolla på
https://dl.dropbox.com/u/15400923/%C3%96zz%20i%20P1%20om%20Nacka%20bibliotek.mp3

Informera gärna om Facebook-sidan "Stoppa privatiseringen av Nackas bibliotek - Rädda det fria ordet"
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Stoppa-privatiseringen-av-Nackas-bibliotek-Radda-det-fria-ordet/173672665989011

Mats M sa...

Vore intressant att veta vad som inte stämmer med DN:s siffror. Det märkliga med Nacka är ju så många besökare, men så lite utlån av böcker! Är det följden av den nya "kundprincipen"? Isåfall är det ju ett direkt hot mot boken på biblioteket. För med allt sämre utlåningssiffror för boken gentemot andra medier så ... ja ni förstår säkert lockelsen i detta?

Tobias sa...

Mats, jag var lite otydlig kanske. De har tittat på antalet böcker i beståndet per invånare istället för antalet lån per besökare. Så den här artikeln stämmer inte alls.

Tobias sa...

Antalet lån per invånare menade jag alltså.

Kjellbloggen sa...

Kjell Arwe (dvs. Kjell Arwe Rydén) vill informera om vår december/julkampanj.
Bibliotek Forum Nackas kampanj syftar till att höja utlånetalet, förbättra vår prestation,(sic)vi vill minimera vårt redan avsevärda underskott 2010. Kampanjen sätter fingret på det absurda i "kulturlyftets" prestationsbaserade ersättningssystem.
DN har nog inte uppfattat ironin i mitt storstilade uttalande ... "Om de sedan aldrig läser dem (de fem böckerna)eller lämnar tillbaka dem med en gång, det spelar ingen roll, säger Kjell Arwe.